האם כל סטירה זה אלימות במשפחה?

הרבה בני אדם לא מצויים בהכרה כי הם נוקטים בפעולה אלימה כלפי בני זוגם ומן ההיבט שלהם, כל עוד הם לא עשו שימוש באופן פיזי, כמו למשל – מתן של סטירה, דחיפה או מכה הם לא נקטו בדרך של אלימות, אבל אין בכך דברי אמת, מכיוון שאלימות אינה באה לכדי ביטוי במתן הסבת פגיעה פיזית או גופנית, כי אם כל פגיעה שהיא מכוונת כלפי אדם אחר אף בנפשו. מי שאלים עשוי לשלוט באדם המאוים בכל מיני אמצעים הן בין אחים, הן בקרב בני זוג והן בין ילדים והורים, וכן אין זה מחייב את המציאות כי אותו אדם יהיה אלים אף מחוץ לכותלי ביתו. האלימות עשויה להתבטא בכל  מיני דרכים ובעת אחרת, היא נמצאת בקרב כל המגזרים של האוכלוסייה ולכן היא בין הסיבות העיקריות לגירושים במשפחות הזקוקות לליווי של עורך דין בתחום. היא איננה חייבת לפרוץ מדי יום, לפעמים היא משתנה ותופיע במגוון דרכים, אבל לעולם תהיה דומה – פגיעה לצורך שליטה והחלשת האדם האחר אשר מצויים בסביבתו של האדם האלים.

האם כל סטירה זה אלימות במשפחה?

אלימות במשפחה תופיע בכל מיני היבטים כפי שמתואר כאן

  • אלימות שהיא חברתית – בידוד של מישהו מהמשפחה שלו, מן המעגל החברתי, מתן סייג לאופן הקריירה שלו.
  • אלימות פיסית – מתן סטירה, חבלה, הרמת יד, מכה וכיוצא בזה.
  • אלימות שהינה רגשית – הסבה כלפי מישהו אחר תחושה של נחיתות, עשיית שימוש של רעב בילדים, גרימה שלך מצב שהם יחושו ברע בנוגע לעצמם, ביזוי והמעטה בערך העצמי שלהם.
  • אלימות על רקע מיני – כפייה של יחסי אישות בניגוד לצד השני, תקיפה על רקע מיני או מתן יחס של אובייקט מיני, אשר המטרה שלו קלה של סיפוק צורך מיני.
  • אלימות אשר טומנת בחובה את ההיבט הפיננסי – כל מצב אשר בו צד אחד מנסה לגרום כלפי הצד השני להיות תלוי בתחום הכלכלי בו לשם יכולת ההתקיימות.
  • אלימות אשר קיים בה שימוש מילולי – עשיית שימוש על ידי אחד הצדדים בכינויים אשר הינם בעלי אפקט פוגעני וכן מבזה, בדרך של קום בטון גבוה ובדרך של נאצות.